Bitcoin accepted here (photo credit: thelastminute-on-flickr-cc-by-nc)

Webb 4.0, blockkedjan och nästa steg för mänskligheten

Första kapitlet av Webbstrategi för alla lägger grunden för att förstå den webb vi ser idag. Du som läst boken noterar att jag avslutar berättelsen om webbens olika skepnader vid webb 3.0, så du kanske frågat dig vad tusan 4.0 kan tänkas vara?

Vi har fortfarande långt kvar innan webb 3.0 har nått sin fulla potential, men nog börjar det dyka upp hajp kring webbtekniker vi inte riktigt kan se nyttan med (ännu). Jag är inte säker på att det egentligen finns en avgränsad definition av webb 4.0, men det många pratar om är när maskiner och människor börjar växa ihop. (mer…)

Utrymmet för att visa upp RDFa minskar på Google

41% av Google-sök är annonser

Som rapporterat tidigare är nu bara 10 av 17 ”sökträffar” på Google organiska, det vill säga inte köpta. Nu börjar Google också backa allt mer om användningen av det som i SEO-kretsar kallas RDFa. RDFa, vilket är en mikrodata-standard, går ut på att beskriva ett innehålls typ, så att det inte bara är en ostrukturerad textmassa.

Google lockade oss med att om vi strukturerade våra data med mikrodata-teknik så skulle våra träffar få större utrymme i sökresultaten. Alltså en konkurrensfördel då det sköt konkurrenterna neråt på skärmen. (mer…)

404-felsidan på Webbstrategi för alla

Hur ska en bra 404-sida funka?

Det är väldigt mycket man ska tänka på när man bygger en modern webbplats. En sak som tycks vara lätt att glömma bort är att tänka sig in i användarens sits och att hantera avvikelser på ett bra sätt.

Som beställare eller utvecklare är man inte en så värst representativ som användare när man testar igenom sajten. Man hastar igenom sidor, klickar på länkar och ögnar igenom vitt och brett. Det är lätt att missa uppenbara grejer. Som hur man hanterar fel (man kanske inte snubblar över som testperson). (mer…)

English flag (Nicolas Raymond, flickr-cc-by)

Korrekturläsare sökes

Min förläggare Intranätverk kommer under 2016 att släppa en bok på engelska om intranät. Jag hoppas få med ett översatt kapitel om intranätanalys. Därför söker jag nu dig som är intresserad av att korrekturläsa mitt kapitel. (mer…)

Boken Intranät som skapar värde var årets gåva till alla deltagare

Intranätanalys ≈ mätbara mål, sökanalys & indexanalys?

Det är mycket presentationer och föreläsningar nu, men snart ska den introverta nörden få lite spelrum. Bland det sista på det extroverta schemat är att på ett nätverksmöte beskriva den efterforskning jag gjort kring hur vi kan jobba med uppföljning och mätbarhet på vårt kommande intranät inom Västra Götalandsregionen. (mer…)