Stäng

Webbanalys

Omslag för boken Webbanalys - förstå och förbättra användarnas upplevelseFörstå och förbättra användarnas upplevelse

Webbanalys-boken kan nu läsas och laddas ner gratis ›

Boken om webbanalys släpptes 29 september, 2016. Den första på svenska i ämnet, med ett särskilt fokus på allt det som ännu inte avhandlats i annan litteratur. Det vill säga  själva hantverket och det som skapar förutsättning för att användarna ska uppfylla verksamhetens mål med webbplatsen.

”Denna bok är riktigt bra för alla intresserade. Är man ny på området är detta en guldgruva. Är man mer erfaren inspireras man över Marcus ständigt aktuella omvärldsanalyser. Så oavsett nivå är boken väl värd att läsas.”
– Magnus Österhult, webbstrateg i Falkenbergs kommun

Tänkt läsare är du som jobbar med att förvalta en större webbplats, oavsett om du producerar innehållet, står för uppföljningen eller har mer av en utvecklares roll. Förvänta dig inte resonemang om konverteringsoptimering, snarare optimering av användarens upplevelse i bred bemärkelse.

Läs boken eller ladda ner den gratis på webperf.se

Bokdetaljer

 • Publicering: 29:e september 2016 som e-bok, 14:e oktober i tryck.
 • ISBN: 978-91-983422-2-2 i tryck, 978-91-983422-3-9 som ebok.
 • Format: Maxipocket.
 • Förlag: Intranätverk AB
 • Tjocklek: 266 sidor, cirka sex timmars läsning.
 • Omslag och inlaga i färg.
 • 66 bilder/illustrationer, 90 fotnoter.
 • Referenslista över akademiska studier kring kopplingen mellan användbarhet och prestanda.
 • Finns i tryckt version, samt som e-bok (PDF, Epub och Mobi).

Det här är för dig som väntat på en bok utan snäv kommersiell vinkel. Men också för dig som undrar hur resonemanget kring webbanalys ter sig i en större organisation där webbkommunikatörer, IT-strateger, konsulter, utvecklare och andra duellerar daglig dags 🙂

”Oavsett om du är kommunikatör, strateg, utvecklare, arkitekt eller marknadsansvarig så är det boken för dig. Marcus avdramatiserar själva mystiken kring webbanalys.”
– Elwira Kotowska, webbprojektledare

Räkna med dels en konkret metod för uppföljning, men också en lång lista med förbättringar att ta tag i på din egen webbplats och en hel del ideologiska resonemang som gör dig redo att diskutera webbanalys med kollegor framöver.

Webbanalys-bokens fyra delar

 • Del 1: Introduktion till webbanalys
  Ger en inblick i hur man kommer igång med att jobba mätbart, exempel på hur man formulerar verksamhetsmål och ger en process för ständiga förbättringar som vägleds med insikterna man når via webbanalys.
 • Del 2: Analytisk vinkel på design, prestanda och innehåll
  En genomgång av de policies en modern webbplats bör efterleva. Detta har ett papraplybegrepp i stilguide, men innehållet är en mix av klassisk dokumentation som grafiska riktlinjer till innehållsbudgetar och ambition kring tillgänglighet.
 • Del 3: Webbanalys – fördjupning
  Nu är det dags att få kött på benen gällande andra perspektiv på webbanalys än det du ser i webbplatsstatistiken. Här dyker vi djupt i sökanalys, standardiserade mätmetoder, hur ett bra mål är formulerat och mycket mer.
 • Del 4: Aktiviteter
  En lång lista med förslag på åtgärder för hur din webbplats kan stå på en stadigare grund. Vi har alla potential till bättre användarcentrering och här kommer ett gäng förslag på konkreta aktiviteter för att börja optimera.

Fullständig innehållsförteckning

Innan vi börjar

 • Varför du ska läsa denna bok
 • Om mig
 • Vad jag gjort inom webbanalys?
 • Förord
 • Intro

Del 1: Introduktion till webbanalys

 • Intro till att jobba mätbart – börja med en nollmätning
 • Dokumentation man bör ha innan ett nytt webbprojekt startar
 • Ska man använda någon annans innehållsnätverk?
 • Vilka acceptanskriterier blir det?
 • Dokumenterad acceptans från alla leverantörer?
 • Personas är användbart även vid webbanalys
 • Exempel-persona: Salongsberusade Sanjay
 • Typisk anti-persona: Ergonomiske Egon
 • En vecka med empati för sina användare
 • Vilka intressenter finns det och vilka kompetenser är inblandade?
 • Datakvalitet
 • Filtrering
 • Om segmentering och varför det är viktigt
 • Vilka segment är värda att jobba med?
 • Metod för kontinuerlig webbanalys
 • Kortversion av metoden
 • Moment 1: Att jobba med mätbara verksamhetsmål
 • Moment 2: Ta fram rapporter och metoder för kommande analys
 • Moment 3: Analysera
 • Moment 4: Utför förbättringar på webbplatsen
 • …och sen då?

Del 2: Analytisk vinkel på design, prestanda och innehåll

 • Design på nytt? Skapa en designbudget!
 • Innehållsbudget
 • Stilguide = kommunikativ stil, mönsterbibliotek och prestandabudget
 • Mönsterbibliotek
 • Är inte en stilguide samma sak som en kommunikationspolicy?
 • Exempel på frågeställningar att ta upp
 • Förvaltning av stilguiden
 • Mönsterbibliotek ger tydligare krav på leverantörerna
 • Prestandabudget, tekniska värderingar och kvalitetsriktlinjer
 • Att stödja något behöver inte innebära en vilja att optimera
 • Exempel på en prestandabudget
 • Prestandabudget och mätbar webbkvalitet för www.vgregion.se
 • Kontinuerligt mäta kvaliteten på webbsidan
 • Men varför är prestanda så jäkla viktigt?
 • Vilka tidiga lärdomar finns från Västra Götalandsregionens arbete?
 • Hur få acceptans för ett prestandaarbete?

Del 3: Webbanalys: Fördjupning

 • Det är svårt att själv utvärdera sin egen webbplats
 • Uppstart av ett webbprojekt eller ombyggnation
 • Vilket material är bra (och vad kan kastas)?
 • Sökanalys är viktigare än somliga tror
 • Sökanalys ger en unik insyn i användarens upplevelse
 • Hur det fungerar
 • Sökanalys riskerar att bli tekniskt
 • Sökanalys i ett innehålls- och designarbete
 • Relationen till sökmotoroptimering och klickstatistik
 • Strunta i den långa svansen, nöj dig med den korta halsen (tills vidare)
 • Segmentera – om möjligt
 • (Låt en sökredaktör ha…) Koll på nollresultaten
 • ”Varför inte göra som Google?”
 • Nyckeltal för att utvärdera sökfunktionen
 • Vad finns i verktygslådan för webbanalys?
 • Kvantitativa verktyg
 • Kvalitativa verktyg och metoder
 • Skapa en testsida för att utvärdera förändringar i webbdesign
 • Hur man utformar sin testsida
 • Gör en nollmätning
 • Några fler perspektiv på webbanalys
 • Nyckeltal (KPI – Key Performance Indicator)
 • Verksamhetens mål med webbplatsen
 • Exempel på formulering av nyckeltal
 • Standardiserade metoder och mätvärden
 • Om statistik (och vanliga misstag)

Del 4: Aktivitetsplan

 • Hygienfaktorer
 • Startpaket för din aktivitetsplan
 • Införa HTTP/2 och HTTPS
 • Att våga ta steget
 • Om HTTP/2
 • Nu kan webbplatser pusha notifieringar
 • Webbhotell eller egen server?
 • Se till att spårning av webbplatssök, outbound links, felsidor och nedladdningar fungerar
 • Inte råka läcka person- eller kunduppgifter till webbanalysverktyg eller andra tredjepartssystem
 • Tre eller färre stilmallar
 • Hur många CSS-filer behöver vi?
 • Varför minimera antalet stilmallar?
 • Varför har man mer än en endaste stilmall?
 • Fulhack, snabbfix, latmaskar, okunskap eller ingen yrkesheder?
 • 3 eller färre Javascript-filer
 • Vanligt förekommande uppdelning av Javascript
 • Alternativt sätt är lazy loading
 • 3 eller färre bilder för utseendet
 • “Men då slänger jag in en webbfont, en SVG-fil, och en CSS sprite!”
 • Ladda bara in det som behövs, när det behövs
 • Se till att du har tillgång till bra data för webbanalys
 • Validera enligt WCAG 2.0 nivå AA
 • Hmm, vad innebär detta med WCAG?
 • Mer om tillgänglighet och testverktyg
 • Om du har notifieringar så följ upp dem!
 • Viktiga utlänkar ska leda till tillgängliga webbplatser
 • Sidvisningar ska vara på under en sekund?
 • Bättre användbarhet på webbplatsen vilket leder till högre konvertering
 • Slösar inte med webbserverns resurser
 • Gratis verktyg för att mäta en sidas laddningstid
 • Google Pagespeed mobilt ska vara minst 80 av 100
 • Skapa en testsida för att utvärdera förändringar i webbdesign
 • Hur man utformar sin testsida
 • Gör en nollmätning
 • Bilder ska bearbetas för webben
 • Bilder bör vara i den upplösning som de ska visas
 • Bilder ska sparas i lämpligt format
 • Bilder behöver sparas för webben
 • Kör bilder genom icke-förstörande optimering
 • Inte använda teckensnitt som behöver laddas ned
 • Webbtypografi
 • Ladda in teckensnitt via Google Fonts?
 • Följa W3C:s rekommendationer för HTML, CSS och Javascript
 • Hur vet jag att vi följer webbstandard?
 • Men alla fräna nymodigheter jag vill använda då?
 • Minifiera frontend-kod
 • Minifiering i praktiken
 • Hur man börjar minifiera (som utvecklare eller på WordPress)
 • Skicka textfiler komprimerat
 • Varför komprimera?
 • Hur komprimerar jag i WordPress, eller i .NET?
 • Följa webbriktlinjer.se
 • *Gäsp*, vem bryr sig?
 • Filers livslängd default till 30 dagar
 • Vilka filer kan leva länge i webbläsarens cache?
 • Okay, men om jag nu panikartat måste få ut en ny logga?
 • Sätta livslängd i WordPress (Apache) och i .NET
 • Vettiga adresser
 • Vad en URL inte ska innehålla…
 • Stora eller små bokstäver i en URL?
 • Hur dynamisk adress står man ut med?
 • Kvalitetsindikatorer för en URL
 • Responsiv typografi
 • Mjuka bindestreck för avstavning vid behov
 • Innehåll publiceras som strukturerad data
 • Microdata, Schema.org och Microformats.org
 • Sökmotoroptimering, men inte nödvändigtvis högre ranking
 • Hänvisas till filer som inte hittas eller inte fungerar
 • Men varför är detta ett problem?
 • Hur hittar jag dessa fel?
 • Du med webbplats på webbhotell
 • Fel statuskoder skickas – webbplatsen ljuger
 • HTTP statuskoder för att maskiner ska förstå varandra
 • Hur man hittar felaktig felhantering
 • Går att kravla och indexera webbplatsen
 • Lägre hinder som kan vara problematiska
 • Högre hinder för webbåtkomst
 • Verktyg för att upptäcka detta problem
 • Länkar till sidor som inte finns
 • Börja kolla utlänkar
 • Den ambitiösa och automatiserade kollen
 • Servern ger felmeddelande i 500-serien
 • När kan man förvänta sig HTTP-status 500?
 • Överbelastningsattack?
 • Verktyg för att hålla koll på 500 Internal Server Error
 • Bra och lagom lång sidtitel
 • Varför sidtiteln är så viktig
 • Rimliga storlekar på dina filer
 • Det är nu du behöver en prestandabudget
 • En utmaning att specificera acceptabel hastighet i sin prestandabudget
 • Beräkna inverkan av din prestandabudget utan att förflytta dig
 • Filstorlekar i designen
 • Inga kopior av innehåll
 • Allt ska vara så unikt som möjligt
 • Ta hjälp av Google för viss översikt
 • Verktyg för att hitta kopior av material
 • Lagom många huvudrubriker
 • Ok, hur gör jag då?
 • Ha en (lagom lång) beskrivningstext
 • Längd och utformning av beskrivningstexter
 • Media ska ha alternativtexter
 • Praxis för textning av mediafiler
 • Lagom många länkar på sida
 • Länkjuice = allt kan inte vara viktigast, alltid
 • Använda rel=”nofollow” på externa länkar
 • Webbsidor behöver inlänkar
 • Akta sig för interna hänvisningskedjor
 • Hur gör man då?
 • Inte ange nyckelord – i onödan
 • Ok, men vår egen sökmotor täcker ju in vår externa webb…
 • Lagom djup i webbplatsen
 • Varför detta är ett problem?
 • Undvik mer än 3 nivåers djup
 • Du har ett begränsat innehåll på dig att övertyga
 • Verktyg för att kolla navigationsstruktur
 • Tydliga länktexter
 • Praxis med tunga filer
 • Sökmotoroptimering och länktexter
 • Bra fördelning av länkjuice
 • Verktyg för att hitta spilld länkjuice
 • Strukturell CSS inkluderas i HTML-koden
 • Anekdot från mars 2015 – utvecklare trodde inte sina ögon
 • Verktyg för critical path css
 • Inte öppna länkar i nytt fönster
 • Nytt fönster är i strid med tillgänglighetsriktlinjen WCAG:s framgångsfaktorer
 • Nytt fönster är en säkerhetsrisk
 • Publicera inte PDF-filer
 • Responsiv webb är inte förenligt med PDF-filer
 • Erbjuda en sitemap
 • Ha en robots.txt och en humans.txt
 • En humans.txt också – för dina mänskliga läsare

Avrundning