Stäng

Kodexempel för att fånga latitud och longitud

Utökad version av jquery.ui.mapHar byggt vidare på min kollega Johan Säll Larssons jQuery-plugin för hantering av kartor, se bild intill.

Så här funkar exemplet:

 1. Klicka på kartan där du vill sätta ut en markör.
 2. Dubbelklicka på markören så kommer formuläret med geodata fram, först då ställs geocoding-frågan till Google.

Den geocoding-data du får från Google om punktens är:

Koden är inte hundraprocentig men kan tjäna som inspiration att jobba vidare med exempelvis om man i ett publiceringsverktyg vill låta användarna fånga in geodata. Det som jag är medveten om att det strular är:

 • Inte alltid Google returnerar landets kod, bl. a. så anses Gotland ibland vara ett eget land och Norges landsbygd fungerar inte alltid.
 • Funktionen pluginet har för att zooma in kartan där användaren befinner sig funkar nästan aldrig om användaren inte kör Safari som webbläsare.

Har sparat debug-koden i kodexemplet för lite tips på hur man spårar saker och ting. För dig som aldrig debuggat jQuery/Javascript så installera Firebug-tillägget och skriv console.log(UTDATA_DU_VILL_KOLLA_PÅ) på delar du vill spåra.

Provkör mitt kodexempel »

För att få din egen version att fungera måste du skaffa en API-nyckel här »

Kodexempel för Google Maps via jQuery

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <title>Jquery.ui.map - basic example</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" /> 
		
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://yui.yahooapis.com/3.2.0/build/cssreset/reset-min.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://yui.yahooapis.com/3.2.0/build/cssbase/base-min.css" />
		<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://yui.yahooapis.com/3.2.0/build/cssfonts/fonts-min.css" />

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/themes/ui-lightness/jquery-ui.css" />	 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://jquery-ui-map.googlecode.com/svn-history/r64/trunk/demos/css/main.css" />
    
    <script src="https://www.google.com/jsapi?key=ABQIAAAAp3SStC2eaRzLMhLBZ1UcvRRhHLjSGuD1YyMRJjkEmJ33iXo9BxQ0oivi5mRZ5rWJQvx93vriLYeAOw" type="text/javascript"></script>    
    <script type="text/javascript">
		//<![CDATA[
			google.load("maps", "3", {'other_params':'sensor=true'});
			google.load("jquery", "1.4");
			google.load("jqueryui", "1.8");
		//]]>
		</script>
    <script type="text/javascript" src="https://jquery-ui-map.googlecode.com/svn-history/r64/trunk/ui/jquery.ui.map.min.js"></script>
  </head>
  <body>
  <script type="text/javascript">
	//<![CDATA[
	var geocoder;
 var gmap;
 var infowindow = new google.maps.InfoWindow();
 var marker;
      $(document).ready(function() {
				
				$('#map_canvas').gmap({'center': getLatLng(), 'zoom': 12, 'callback': init});
				function init() {
					//$('#map_canvas').gmap('addMarker', {'position': getLatLng(), 'title': 'A title'});
					$('#map_canvas').gmap('getCurrentPosition');
					geocoder = new google.maps.Geocoder();
				}
				function getLatLng() {
					if ( google.loader.ClientLocation != null ) {
						return new google.maps.LatLng(google.loader.ClientLocation.latitude, google.loader.ClientLocation.longitude);	
					}
					return new google.maps.LatLng(59.3426606750, 18.0736160278);
				}
				
				// placing position
				google.maps.event.addListener($('#map_canvas').gmap('getMap'), 'click', function(event) {
					//alert(event.latLng);
					//$('#map_canvas').gmap('clearMarkers');
					
					$('#map_canvas').gmap('addMarker', {'position': event.latLng, 'title': 'A title'}, function(map,marker){ 
						google.maps.event.addListener(marker, 'dblclick', function() {						
							//console.log(marker.getPosition());

    				var pos = marker.getPosition().toString();
    				var splitPos = pos.indexOf(', ');
    				var posLat = pos.substring(1, splitPos);

    				var posLng = pos.substring(splitPos + 2);
    				posLng = posLng.substring(0, posLng.length - 1)

    				var pLat = parseFloat(posLat);
    				var pLng = parseFloat(posLng);

    				//alert(posLat);

    				$('#saveMarker').show();
    				$('#lat').val(pLat.toFixed(6));
    				$('#lng').val(pLng.toFixed(6));
    				$('#geoTitle').val('');

    				codeLatLng(pLat, pLng);

    				marker.setMap(null); // removes the marker

						});
						
					});
					//console.log('Lat: ' + event.latLng.xa);
					//console.log('Longit: ' + event.latLng.za);
					
					//$('#lat').val(event.latLng.xa.toFixed(5));
					//$('#lng').val(event.latLng.za.toFixed(5));
					
					//placeMarker(event.latLng);
				});
      });
			
 function codeLatLng(lat, lng) {
//  var input = document.getElementById("latlng").value;
  //var latlngStr = mark.split(",",2);
  //var lat = parseFloat(markLat);
  //var lng = parseFloat(markLat);
  var latlng = new google.maps.LatLng(lat, lng);
  geocoder.geocode({'latLng': latlng}, function(results, status) {
   if (status == google.maps.GeocoderStatus.OK) {
    if (results[1]) {		
			//console.log(results[1].address_components[results[1].address_components.length -2].long_name);
     	//console.log(results[1].address_components[results[1].address_components.length -1].short_name);
			
			//console.log(results[1]);
			
			// get locality
			//if (results[1].address_components[i].types != null && results[1].address_components[i].types.length == 2 ) {
		var locality = '';
		
     for ( i=0; i<results[1].address_components.length; i++ ) {
		 if (results[1].address_components[i].types[0] == "administrative_area_level_1") {
     locality = results[1].address_components[i].long_name;
     } 
		 }
		 
		 if(locality.length != 0) { 
			 $('#locality').val(locality);
		 } else {
		 	$('#locality').val('');
		 }
    //}
			 
			 // get country
			 
			 var country = '';
			 for ( i=0; i<results[1].address_components.length; i++ ) {
			  //if (results[1].address_components[i].short_name != null && results[1].address_components[i].short_name.length == 2 ) {
				//$('#cc1').val(results[1].address_components[i].short_name);
				if (results[1].address_components[i].types[0] == "country") {
     			country = results[1].address_components[i].short_name;
			  } 
			 }
			 
			 if(country.length != 0) {
					$('#cc1').val(country); 
				} else {
					$('#cc1').val('');
					}
			
			//$('#cc1').val(results[1].address_components[results[1].address_components.length -1].short_name);
			//$('#locality').val(results[1].address_components[results[1].address_components.length -2].long_name);
			
			//console.log(results[1].address_components);
    }
   } else {
    alert("Geocoder failed due to: " + status);
   }
  });
 }
			
			//]]>
    </script>

  	<h1><a href="http://code.google.com/p/jquery-ui-map/">jQuery.ui.map plugin</a> demo</h1>
    <div id="map_canvas"></div>
    <div id="saveMarker" style="display:none;">
    <form>
			Title: <input id="geoTitle" type="text" /><br />
      Category: 
      <select id="category">
      	<option selected value=""> - pick a category - </option>
        <option value="code">Name</option>
      </select><br />
      Country: <input type="text" id="cc1" /><br />
      Locality: <input type="text" id="locality" /><br />
      Latitude: <input type="text" id="lat" /><br />
      Longitude: <input type="text" id="lng" />
    </form>
    </div>
    
    
  </body>
</html>

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.Obligatoriska fält är markerade *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.