Stäng

Nyhetsbrev #06: tema intranätanalys

“Failure is only the opportunity to begin again more intelligently”
– Henry Ford

Inledande jidder

De kommande veckorna kommer en ny bok om intranät att släppas – på svenska. Redaktör är den iintranätsammanhang välkända profilen Kristian Norling. Den ges ut av hans bolag Intrateam, och jag känner mig förärad att fått bidra med ett kapitel (läs de två första sidorna nedan).

Utöver undertecknad hittar du också Ingrid Domingues som är en av grundarna av användbarhetsbyrån inUse, hennes kollega Nils Erik Gustafsson, Oscar Berg som konsultar om intranät, Fredrik Wackå som missionerar om intranätet som en plats för intern service, Sara Redin med ett tillägg jag ännu inte läst. Eventuellt kommer Fredric Landqvist hinna få med ett kapitel, hans bakgrund är som forskare inom kunskapshantering förutom att han också jobbat som webbkonsult i många år.

Sist i detta brev kan du som prenumererar hitta en kod för att ladda ner mitt kapitel redan innan boken släpps skarpt (eller så lugnar du dig, jag har läst de andras kapitel och de är grymt bra).

/Marcus

Tjuvkik på första två sidorna av Marcus kapitel om intranätanalys

Tiden då man avgjorde större designfrågor med hjälp av tycke och smak är bakom oss. Nu kan, och ska, nästan allt testas eller baseras på erfarenheter av redan utförda tester och fakta från insamlad besökarstatistik. Istället för att sitta i evighetslånga möten kring vilken nyans av blå man gillar så kan man testa olika alternativ på riktiga användare av intranätet. Genom sina klick ger de signaler om vad som fungerar, vad de hittar och vilka vägar de tar för att hitta fram.

Detta bidrag till ämnet kring intranät handlar om hur man kommer igång med en första översyn av ett befintligt intranät. Oftare än vi önskar publiceras material som ingen vet vad det ska användas till. Inte heller tycks man följa upp effekterna av intranätet mer än att lojt konstatera att statistiken visar att det används. I många fall kan det säkert bero på att man inte förstår vad av all statistik man har användning av, eller helt enkelt att man inte har tid. Om du inte alls känner igen dig i denna beskrivning kan jag bara gratulera.

Kapitlet är ett hjälpmedel för dig som vill börja jobba med mätbarhet på ett strukturerat sätt och komma igång med konkreta verksamhetsmål på intranätet. Du kommer att få förslag och exempel på hur man prioriterar sina ansträngningar samt utvärderar sina förändringar för att veta om man är på väg åt rätt håll.

Om intranätanalys

Intranätet är inte ett informationssystem fyllt av sidor, bilder och dokument. Snarare är det ett stöd för medarbetare att på ett effektivt sätt utföra sina dagliga sysslor. Det kan vara att reservera en plats i en internutbildning, att efter ordinarie kontorstid kunna lämna in en ledighetsansökan, eller hitta telefonnumret till sin kontaktperson på ekonomiavdelningen.

Att jobba med webbanalys för ett intranät, intranätanalys alltså, handlar om att förbättra eller förenkla de aktiviteter som intranätet ska stödja. Att göra det intuitivt att hitta fram till, och enkelt att fullfölja, alla delsteg. Man skulle kunna tro att intranätanalys går ut på att samla på sig mängder med data för att sedan leta efter nålen i höstacken. Det är inte riktigt så det går till. Intranätanalys är att med hjälp av insamlad data nå insikt i användarnas upplevelse av en webbplats – med avsikten att förbättra den upplevelsen.

Så här säger Wikipedia om analys på den publika webben:

”Web analytics is the measurement, collection, analysis and reporting of web data for purposes of understanding and optimizing web usage.”
en.wikipedia.org/wiki/Web_analytics

Det är lätt hänt att fokus hamnar på att analysera insamlad besöksstatistik när man gör webb- eller intranätanalys, dock ingår all form av utvärdering i begreppet. Jag hör allt oftare att branschkollegor, utöver sin användarstatistik, använder andra typer av verktyg för att skaffa sig en överblick över sina intranät. Det man kan behöva överblick över är att enkelt kunna sålla fram sidor med diverse problem, exempelvis att se vilka sidor som inte lever upp till tillgänglighetsriktlinjen WCAG, var man använder onödigt högupplösta bilder, med mera.

På tal om beteende så finns det två fundamentala kategoriseringar av vad mätvärden är av för sort, och man behöver använda båda sorter:

  • Kvantitativa mätvärden som ger siffror på hur webbplatsen presterar, exempelvis all information om användarna som grupp man kan få fram i sitt statistikverktyg. Dessa mätvärden ger svar på hur, när och vad kring användarna. Vilken utrustning har de, när besöker de webbplatsen, har de aktivt bidragit till intranätets innehåll på något vis, var kom de ifrån och så vidare. Beteende-data helt enkelt.
  • Kvalitativa mätvärden handlar om hur användarna upplever intranätet, så som de själva skulle uttrycka det. Dessa mätvärden är i form av text snarare än siffror. Det kan vara frågor i en webbplatsundersökning, intervjuer, användningstester, eller funktioner på webbplatsen där man låter användaren tala om vad de tyckte om sin upplevelse eller det de just läste. I vissa fall observerar man användaren så man kan ta chansen att ställa följdfrågor vid behov.

Förslag på saker att fundera igenom är bland annat:

  1. Lista vilka delar som är viktigast, viktiga, normala eller oviktiga. Allt kan inte vara viktigt för alla alltid.
  2. Vilka delar av intranätet stödjer de viktigare aktiviteterna? Dessa sidor behöver analyseras i jakt på förbättringsmöjligheter som placering av knappar, förståeliga texter, hur lätt det är att hitta dit, etc.
  3. Hur enkelt är det att hitta mellan de olika aktiviteterna? Fundera förutsättningslöst igenom din navigationsstruktur. Går det exempelvis att hitta tillbaka till respektive startpunkt om man fått en direktlänk per e-post? Är det lätt att växla från aktiviteten att ansöka om semester till att rätta felaktigt inlämnad semesteransökan?
  4. Hur enkelt är det för användarna att ta sig igenom en aktivitet? Precis som en butiks överlevnad hänger på att kunderna klarar av att betala för sig behöver man på ett intranät se till att det finns så få och så låga hinder som möjligt för att fullfölja en aktivitet hela vägen.
  5. Vad är ett lyckat besök på intranätet? Vilka saker ska ha inträffat för att du objektivt ska kunna peka på en användares session på intranätet och säga att det var ett lyckat besök? Fyllt i dagens tidsredovisning? Landat på startsidan, läst en nyhet och försvunnit? Fundera igenom vilka mätvärden som visar på ett lyckat besök.

Material som inte relaterar till dessa punkter är oftast distraktioner och inte intressanta att förbättra. Snarare ska det nog tas bort, eller åtminstone gömmas, användare ledas runt det och det bör markeras som potentiellt skräp för den egna sökmotorn. Sätt gärna upp målet att nya sidor tydligt ska ha en call-to-action eller vara tätt knutet till ett verksamhetsmål, något vi strax kommer att gå igenom.

Kan du inte hålla dig tills boken släpps kan du ladda ner detta kapitel på Smashwords.com, eller så chillar du till i början på april och köper den kompletta boken 🙂

Nyhetsbrev

Intranätnytt – av Intrateam

Skribenterna bakom detta nyhetsbrev är Intrateam, det vill säga de som arrangerar konferensen Intranätverk i Göteborg i maj varje år. I nyhetsbrevet kommer tips för dig som är aktiv medskapare eller ägare av ert intranät.

Anmäl dig till intranätnytt >>