Stäng

Nyhetsbrev #04: tema sök och sökmotoroptimering

“seek, and ye shall find”
– Matteusevangeliet 7:7

Inledande jidder

När någon säger sök så tänker många av oss Google och externa sökmotorer, kanske också sökmotoroptimering och sökordsmarknadsföring. Sök är en hel del mer. Bland annat har vi webbplatsintern sök, det vill säga den sök som görs inom en webbplats. Där har man sällan den konkurrenssituation bland de som vill nå ut så som vi har på Google.

Sedan finns applikationssök vilket är sökningar inom system, som organisationens ekonomisystem, HR-system, dokumenthanteringssystem etc.
Alla dessa organisationsinterna sökfunktioner går under namnet Enterprise Search när man börjat samla dem på ett mer strategiskt sätt. Ofta blir organisationens enterprise search en sökfunktion som kan leta i alla möjliga interna källor fast från en gemensam plats, så man slipper med andra ord söka på flera olika platser för att få koll.

Att man inte har konkurrens på sin egna/interna sökmotor är inte nödvändigtvis bra för sökbarheten av innehåll, inte heller användarupplevelsen. Många gånger är inte det innehåll som sökmotorerna ska jobba med särskilt väl förberett för att visa sig från sin bästa sida. Själv snubblar jag ibland över dokument med namnet Nytt Word-dokument i sökresultat på jobbet, i många andra fall har man inte bytt titeln på dokumentet utan det bär för evigt med sig dokumentmallens namn.

Tar man det slappa beteendet med sig till den publika webben ska man inte räkna med att nå ut via Google eller de andra sökmotorerna. Verktygen som detta nyhetsbrev tipsar om kommer ta dig en bit på vägen mot att ha god koll på din externa webbplats sökbarhet.

Interna och externa sökmotorer har mer gemensamt än man först kan tro. En gemensam sak är i vilken sits användaren befinner sig i när de söker – där gör boken Designing the Search Experience dig väl insatt – då det kan vara svårt att ens inse sitt eget sökbeteende.

/Marcus

Att ta fram en sökstrategi

Har man en intern sökmotor är det en god idé att ta fram en sökstrategi. Det är lite beroende på organisationens utmaningar vad man väljer att ta upp i sin sökstrategi, men jag misstänker att mycket är gemensamt. Just därför drog jag igång ett arbete hösten 2014 för att tillsammans med andra ta fram en sökstrategi – lätt vinklat för offentlig verksamhet.

Sökstrategin är fri att använda av andra och vill man vara med och jobba på kommande versioner av sökstrategin finns en samarbetsgrupp på Google+.

Snabb introduktion till sök från user experience-perspektiv

Gör man en grov indelning av alla användare av sökfunktioner så finns två huvudsakliga riktningar som särskiljer användarna. Den första är hur väl de känner till det de eftersöker, med andra ord om det är något man är ytterst kunnig inom eller om det är de första stapplande stegen på att lära sig något. Alla användare kan alltså placeras ut på en skala från att vara novis eller expert på det de söker efter. Som du förstår så beror det på vad man leter efter för stunden om man kan anses vara novis eller expert, ena stunden kanske man eftersöker en sprängskiss på en gammal Mercedes för att senare hitta svar till hur filrättigheter sätts i operativsystemet Linux.

En avgörande skillnad mellan ämnesnovis och ämnesexperten är att de ofta inte använder samma ord för att söka – även när de är ute efter samma sak. Detta kan ställa till det för dem bägge. Novisen om det som går att söka i endast använder etablerat språkbruk, samtidigt kan experten stöta på problem om lekmannatermer används i professionella sammanhang.

Den andra indelningen är hur van användaren är att använda digital teknik, ens digitala mognad helt enkelt. Det kan vara så enkla saker som att ovana användare inte vet hur de ska utföra en sökning om en knapp med texten sök saknas, där den digitalt mogna vet att det går nog att klicka på Enter-tangenten.

En annan utmärkande sak är hur mottaglig man är för att använda mer avancerade möjligheter, som filtrering, uteslutning, flexibel stavning eller själv kunna ställa komplexa frågor direkt i sökfältet.

Här är utmaningen att dels stötta den ovana användaren men inte göra den digitalt mogne besviken då denne tror sig veta hur det funkar.

Som du märker finns det kanske mer att göra för oss alla med vår egen webbplatssök och inte sällan ännu mer på intranätsöket.

Verktyg för sökbart innehåll

SEO Doctor är ett tillägg till Firefox och visar ett procentuellt betyg utifrån SEO-perspektiv på varje sida man surfar på. Då detta verktyg installeras i din webbläsare kan den också recensera intranät.

SEO SiteCheckup är en onlinetjänst som kollar igenom 42 faktorer som påverkar sökmotoroptimering enligt deras synsätt (det är nog lite kontroversiellt att anse att meta-keywords är något att ha). Bara att mata in en adress till den sidan du vill kolla.

Seoptimer är en tjänst på webben, och finns som tillägg för Google Chrome, där man anger en sidas adress och får en mindre utvärdering av dess sökmotoroptimering.

Panguin Tool kan i en enkel graf visualisera webbplatsens trafik från ditt konto hos Google Analytics och jämföra det med när större förändringar av algoritmerna hos Google slagit igenom – exempelvis Panda, Penguin och även mindre uppdateringar.

Code to Text Ratio är en funktion som kontrollerar andel kod gentemot faktiskt läsbart innehåll. Det är en av många relevanskriterier som påverkar rankningen hos sökmotorer.

Image & Link Analyzer är en tjänst som letar efter brutna länkar, bilder utan alternativtexter etc. Mata in adress till sida du vill kolla och invänta ett resultat.

Googles testverktyg för strukturerade data kan hjälpa dig att leta efter strukturerad information på en webbsida. Det kan vara att en plats, produkt, kontaktuppgift eller annat märkts upp enligt någon mikrodata-standard som Microformats, Schema.org etc. Google erbjuder hjälp för hur koden kan se ut för att bli strukturerad nog att användas i deras sökmotor. Kan vara lite väl avancerat för vissa.

Vill du testa något nytt så kanske rankly.io är för dig? Det är en ny tjänst där du kan hålla ordning på hur din webbplats historiskt placerat sig på Google och Bing på de sökord som du är intresserad av.

Poddsändningar

Bäst på att hålla koll på sökmotoroptimering i kommersiell vinkel är nog SEO Rockstars så länge som man inte är överkänslig mot det uppskruvade tonläget de har ibland. Prenumererar du på dem så missar du i alla fall inga väsentliga nyheter.

Rabattkod för e-boken Webbstrategi för Alla

[newsletter-footer]