Stäng

Nyhetsbrev #17: Sverige vs USA i webbprestanda och användbarhet

“Browsing should be as simple and fast as turning a page in a magazine.”
— Larry Page, Google

Omslag för Webbanalys - förstå och förbättra användarnas upplevelseInledande jidder

Boken om webbanalys är nu släppt även i tryckt version, du kan köpa den hos Intranätverk. Har du redan boken så lämna gärna ett omdöme på boksajten Goodreads.
Något som tas upp i boken är hur man analyserar sin egen webbplats för att jämföra sig med den konkurrens man avser att lämna i backspegeln. I detta nyhetsbrev får du lite jämförelsetal för hur de största svenska och amerikanska bolagen presterar på denna typ av test.
Med dessa siffror kan du förhoppningsvis välja en lämplig ambitionsnivå i ditt eget arbete med webben.

Allt gott,
Marcus

Svenska storföretag vs. Fortune 500 i mobil användbarhet

Hur stolta kan vi svenskar vara och har vi fortfarande det där digitala försprånget som vi kämpade så hårt för under 1990-talet? Det är givetvis inte så att jag kan ge ett definitivt svar på den frågan. Men mitt bidrag till att börja fundera på den oro kring hur Sverige som nation står sig i det på nytt populära begreppet ”digitalisering” är följande jämförelse.

Denna första jämförelse handlar om hur väl de svenska storbolagen anammat användbarhet och snabbhet i den mobila verklighet ingen av oss kunnat missa de senaste åren.

Metod: OMX Stockholm 30 duellerar med finansmagasinet Fortunes lista med USAs 500 största bolag

Sverige är ju ett litet land, så jag har valt ut de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen 2016, de så kallade OMXS30. I den amerikanska ringhörnan finns de 500 största amerikanska bolagen, Fortune 500, baserat på deras omsättning, enligt finanstidningen Fortune. Ingen metod är perfekt, så inte heller denna. Men på någon nivå är det att jämföra jättar från ett land med jättar från ett annat.

Då Atlas Copco är med dubbelt på den svenska listan så är det bara 29 företag. Samma problem finns med Fortune 500, dessutom var denna typ av test blockerad från några av sajternas säkerhetssystem. Fortune 500 blev helt enkelt 425 webbplatser. Det är troligen många nog för att duga som ett genomsnitt, men det är förstås upp till dig att tänka till om precisionen är god nog för det du vill göra med denna data.

Googles måttstock – Pagespeed

Analysen bygger på Googles API som heter Pagespeed. Vill du göra stickprov på någon enskild webbsida så funkar Googles webbtjänst Pagespeed Insights bra. Skillnaden är att man via APIet kan automatisera kontroller av upp till 25 000 webbsidor per dygn. Alltså kan man närma sig en mer kvantitativ undersökning.

För dig som vill veta hur stort underlaget är så är det alltså 2155 webbsidor som utvärderats på de 29 svenska webbplatserna. För de amerikanska bolagen är det 28 162 webbsidor på 425 webbplatser.

Dessa webbsidors genomsnittsvärden har sedan lagrats per webbplats, vilket du kan kolla i Excel-filen länkad nedan. Efter detta har alla svenska bolags genomsnitt räknats ut, samt alla amerikanska bolags genomsnitt, så de kan jämföras. Det är så du ska betrakta tabellerna nedan, som genomsnitt som först beräknats per webbplats, sedan för OMXS30 / F500. Denna dubbla genomsnittsberäkning är nödvändig då det inte är exakt lika många sidor som undersökts på varje webbplats.

Så här ser en genomsnittlig sidvisning ut. Förutom Pagespeed och Usability är generellt sett låga siffror positivt.

Mätvärde Resultat OMXS30 Resultat F500
Pagespeed 58,7 av 100 57,1 av 100
Usability 91,6 av 100 88,4 av 100
Javascript 1 023 Kb 1 152 Kb
Adobe Flash 0 Kb 476 Kb
Bilder 750 Kb 720 Kb
CSS 530 Kb 352 Kb
HTML 138 Kb 112 Kb
Text (textResponseBytes) 44 Kb 74 Kb
Övrigt (otherResponseBytes) 36 Kb 46 Kb
Anslutningens storlek 8,1 Kb 11,2 Kb
Antal filer 49,2 st 66,3 st
Antal statiska filer 33,8 st 41,2 st
Antal Javascript 16 st 21,7 st
Antal CSS-filer 3,8 st 6,1 st
Antal värdar 11,2 st 15,4 st

Potential

Kollar man in Pagespeed via Googles API får man som en bonus siffror på vad som kan göras bättre. I denna jämförelse visas vilken viktade förbättringspotential Google ser på dessa webbplatser som helhet. Genomsnittsberäkningen är precis som för ovan tabell.

Låga siffror är att föredra här, det betyder att hantverket bakom webbplatsen är professionell.

Mätvärde Resultat OMXS30 Resultat F500
MinimizeRenderBlockingResources 38,3 43,3
OptimizeImages 13,6 12,0
LeverageBrowserCaching 13,1 17,8
EnableGzipCompression 12,2 13,3
MainResourceServerResponseTime 5,9 3,4
UseLegibleFontSizes 5,0 8,3
SizeTapTargetsAppropriately 4,0 4,4
PrioritizeVisibleContent 4,0 2,4
MinifyJavaScript 2,0 2,8
ConfigureViewport 1,4 2,4
SizeContentToViewport 1,4 2,0
AvoidLandingPageRedirects 0,9 0,7
MinifyHTML 0,6 0,3
MinifyCss 0,5 0,9
AvoidPlugins 0,0 0,0
AvoidInterstitials 0,0 0,0

Vissa saker på denna lista är enklare att åtgärda än andra. Så när man gör en sån här koll på sin egen webbplats är det på sätt och vis rena fyndet om man – som på denna lista – hittar GZip och cache högt upp. De är väldigt enkla att åtgärda, nämligen. Tar en timme vardera i konfiguration av webbplatsen.

Mer om testet

För dig som vill inspektera resultatet har jag sammanställt en Excel-fil. I den kan du filtrera fram enskilda webbplatsers resultat, eller särskilda mätvärden. Kolla in Excel-filen här >>

Lär dig mer om webbprestanda

Vill du lära dig mer om vilket utbud det finns på verktyg så tar webbanalys-boken upp ett gäng i den tredje delen. Detta test är gjort med Google Pagespeed API, men det finns många fler verktyg att välja på.

Köp boken om webbanalys direkt av förlaget Intranätverk

Vill du hellre köpa boken hos Bokus går det förstås också bra.