Graf från omslaget till webbanalys-boken

Konverteringsoptimering: 3 enkla förutsättningar för A/B test

Jag är den första att poängtera att webbanalys har massor av olika infallsvinklar, men konverteringsoptimering är en av de viktigaste. För konverteringsoptimering är nog A/B-tester den vanligaste metoden. Det krävs dock lite (ut)bildning för att inte slösa sin energi när det gäller A/B-tester. (mer…)

Spindelnät (petras-gagilas-on-flickr-cc-by-sa)

Ny bok om intranät / digital arbetsplats släpps snart

Intranätverk har på nytt en bok om intranät under produktion. Och ja, skillnaden mellan intranät och det idag populära begreppet “digital arbetsplats” existerar knappt. Boken släpps första mars som e-bok och efter sommaren dyker den upp i tryckt format. Denna bok är skriven på engelska och har en lång rad internationella experter som bidrar med kapitel om det de kan allra bäst. (mer…)

En digital arbetsplats för alla

Rapport: En digital arbetsplats för alla

Det har varit mindre aktivitet här på bloggen än normalt. Dels för att jag nog tog i för mycket kring testerna av offentlig sektors webbplatser, men också för att jag studerat universell utformning under höstterminen. Universell utformning kallas också för universal design på engelska och går ut på att tolka ordet design i bred bemärkelse, samt att det som designas ska vara inkluderande. Bort med särskilda lösningar för vissa målgrupper, istället ska det som görs fungera för alla. Kanske därför finns det mer nordiska begreppet “Design för alla”? (mer…)

Webbanalys-metodens fyra moment

Definiera framgång på en webbplats och jobba med mätbara mål

Tänkte reflektera lite om läget inom webbanalys så som jag ser det. Det jag ser och hör om mätbara mål på webbplatser oroar mig. Betrakta detta som ett öppet ifrågasättande ifall vi verkligen vet vad vi håller på med, eller om alla vi som jobbar med webbanalys borde få medalj för att vi åtminstone ger det ett försök. (mer…)

Exempel på Piwik - från Västra Götalandsregionen

Piwik för webbanalys

Även fast Google med sitt verktyg Google Analytics eller Adobe lovar dyrt och heligt att de inte gör tveksamma saker med den data de samlar in finns ibland ändå anledning att undvika dem. Det främsta alternativet idag är verktyget Piwik. I sitt grundläggande utförande är Piwik både gratis och öppet. (mer…)

Tableau Desktop vid visualisering av data från Google Pagespeed

Visualisering av mobil användbarhet och webbprestanda i offentlig sektor

Om du missat inlägget med genomsnittsvärden för svensk offentlig sektors webbprestanda & användbarhet kan det vara lämpligt att börja läsa där – då får du reda på hur mätningen gått till och för enskilda sajters prestation kan du kolla in Excel-filen. Nu två veckor efter publiceringen är det dags att nyansera dessa siffror. Och tack till Emil Öberg som föreslog att utöka jämförelsen på detta vis.

Du som läst min bok om webbanalys kanske fnissade till kring begreppet ”data puking – att rapportera siffror och inte enbart insikt – det är ungefär det som genomsnittsvärden handlar om. Denna bloggpost ska nyansera dessa siffror, sätta perspektiv på siffrorna och ger dig en chans att upptäcka eventuella knepigheter. Med andra ord kommer här en möjlighet att se hur de olika webbplatserna sprider ut sig på respektive mätvärde. På så vis kan man få en uppfattning om ifall det finns olika grupper inom datamängden. (mer…)

Bläddra till sida: