Stäng

Rättelser & tillägg

Här hamnar de rättelser och tillägg som behöver göras kring bokens innehåll.

De tips på verktyg som nämns i självtestet finns här (plus nya tips) och förslaget på testprotokoll i Excel når du här ›

Hoppa ner till referenser som ändrats eller försvunnit ›

Ändringshistorik

Boken finns nu att läsa och ladda ner här på webbplatsen ›

2016-02-01

E-bokens version 1.4 finns hos Intranätverk för de som köpt där och kommer så sakteliga till andra kanaler. Dessvärre inte de svenska bokhandlarnas digitala alternativ, de är inte anslutna till Smashwords.

Det är främst korrektur och felstavningar som är fixade i denna uppdatering. För dig som köpt hos Intranätverk kommer du också märka att även PDFen nu har färgbilder.

Har du köpt e-boken någonstans och inte kommer över uppdateringarna så kontakta Intranätverk, de är generösa nog att lista dig som kund hos dem bara du kan visa på att du köpt e-boken någonstans. Då får du den senaste versionen av e-boken som PDF, Epub och Mobi.

2015-11-11

E-boken är släppt i version 1.3 hos Intranätverk och via Smashwords (vilket når Apple iBooks mfl där du måhända köpt boken). I 1.3 är alla nedan punkter fixade i Epub-versionen. PDF-filen är en exakt återgivning av den tryckta boken, vilket innebär bilder i svartvitt.

 • Det har tillkommit en åttonde punkt för vad Open Government Working Group anser är öppna data, nämligen att öppna data ska vara:
  Utan licens: Datakällan i sig ska vara fri från licenskrav eller andra saker som kan begränsa möjligheten till återanvändning.”

2015-06-14

 • Yahoo tycks ha slutat hålla igång tjänsten Smush.it, men kortadressen i boken fungerar nu igen och pekar istället till imgopt.com som är den ursprungliga tjänsten.
 • I delen om responsiv typografi har det i e-boken fallit bort lite kod. Avstavning med mjukt bindestreck görs med koden ­ vilket i kodexemplet skulle ha varit:
  <h2>Optimerings&shy;tester</h2>

2015-01-30

 • Version 1.2 av e-boken släppt till Smashwords, Apple Books, Amazon Kindle och Google Play. Uppdateringen innebär att bilderna nu är i färg. Har du e-boken i svartvitt så mejla den till mig på info@webbstrategiforalla.se så skickar jag dig en i färg tillbaka. PDF:en är dock fortfarande svartvit.

2014-06-18

 • Version 1.1 av e-boken släppt överallt (utom de svenska e-bokhandlarna). Småfix med stavfel m.m.

2014-05-16

 • Bild 37 har en bildtext som hänvisar till en knapp som har blå bakgrund. Då bilden är svartvit är det den vänsterpekande pilen med mörk bakgrund som avses.
 • Angående Firefox-tilläggen SEO Doctor och L.o.r.i är det i de vissa versioner av Firefox nödvändigt att installera tillägget Status 4 Evar för att få tillbaka webbläsarens statusfält. Annars har inte tilläggen någonstans att visa upp sig, i framtida uppdateringar kan tilläggen säkert lösa detta själva.

Referenser

Referenser kan ändras, därför finns kortadresser i den tryckta boken dels för väldigt långa adresser men också för sådant som kan behöva pekas om. Dock kan vissa adresser upphöra utan att det går att hitta en ersättare, då listas den nedan när Marcus blir uppmärksammad på problemet.

 • Googles rekommendation om responsiv webbdesign – tba.nu/googlerwd
  Sidan med citatet från Googles utvecklarblogg har försvunnit spårlöst. Ursprungligen:
  “Responsive Design: serves the same HTML for one URL and uses CSS media queries to determine how the content is rendered on the client side. This removes the possible glitches of user-agent detection and frees users from redirects. This is Google’s recommended configuration.”
  – https://developers.google.com/webmasters/smartphone-sites/Numera finns dock en motsvarande rekommendation developers.google.com/webmasters/mobile-sites/mobile-seo/responsive-design#why-responsive-design