Stäng

Skapa tumnaglar med C#

Här kommer ett kodexempel för hur man kan krympa storleken på bilder eller skapa tumnaglar.

using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Drawing.Imaging;
public partial class bildgalleri : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
string WorkingDirectory = Server.MapPath("/bilder/"); 
Image imgPhotoVert = Image.FromFile(WorkingDirectory + "DSC00029.JPG");
Image imgPhoto = null;
imgPhoto = FixedSize(imgPhotoVert, 150, 150); // önskad storlek på bilden
imgPhoto.Save(WorkingDirectory + "tumme_DSC00029.JPG", ImageFormat.Jpeg);
imgPhoto.Dispose();
}
static Image FixedSize(Image imgPhoto, int Width, int Height) {
int sourceWidth = imgPhoto.Width;
int sourceHeight = imgPhoto.Height;
int sourceX = 0;
int sourceY = 0;
int destX = 0;
int destY = 0;
float nPercent = 0;
float nPercentW = 0;
float nPercentH = 0;
nPercentW = ((float)Width / (float)sourceWidth);
nPercentH = ((float)Height / (float)sourceHeight);
if (nPercentH < nPercentW) {
nPercent = nPercentH;
destX = System.Convert.ToInt16((Width -
(sourceWidth * nPercent)) / 2);
} else {
nPercent = nPercentW;
destY = System.Convert.ToInt16((Height -
(sourceHeight * nPercent)) / 2);
}
int destWidth = (int)(sourceWidth * nPercent);
int destHeight = (int)(sourceHeight * nPercent);
Bitmap bmPhoto = new Bitmap(Width, Height,
PixelFormat.Format24bppRgb);
bmPhoto.SetResolution(imgPhoto.HorizontalResolution, imgPhoto.VerticalResolution);
Graphics grPhoto = Graphics.FromImage(bmPhoto);
grPhoto.Clear(Color.White);
grPhoto.InterpolationMode =
InterpolationMode.HighQualityBicubic;
grPhoto.DrawImage(imgPhoto,
new Rectangle(destX, destY, destWidth, destHeight),
new Rectangle(sourceX, sourceY, sourceWidth, sourceHeight),
GraphicsUnit.Pixel);
grPhoto.Dispose();
return bmPhoto;
}
}

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.Obligatoriska fält är markerade *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.