Close

Användbarhetsproblem med lösenord

Problemen med lösenord på webben har inte bara med säkerhet att göra, det drabbar användarna också. Användbarhetsgurun Jakob Nielsen föreslår att man inte ska maskera lösenord när de skrivs in. Om så var fallet skulle säkert färre råka skriva fel lösenord och det blir säkert enklare att komma ihåg om man ser sina lösenord i…