Tagg: Jakob Nielsen

Värdeskapande arbete med webbdesign

Stilguide för Västra Götalandsregionen

Anledningen till att ta fram en stilguide handlar mycket om enhetlighet, att vara förutsägbar och trygg gentemot sin användare. Stilguider är på inget sätt något nytt, vare sig det som rör innehållet som ska ha stil, eller de tekniska faktorerna som idag är så viktiga. Redan på 1990-talet skrev användbarhetsgurun Jakob Nielsen om tio principer… Läs mera »

Konsekvent design är en bra början

Länkdesign på vgregion

Kanske viktigare än att göra rätt är att vara konsekvent, det är åtminstone min uppfattning. Problemet är när världar krockar. Ett exempel där det kan vara svårt  att vara konsekvent är på min arbetsplats, bland annat för att det är väldigt många intressenter (och därmed åsikter) i varje fråga. Vi har fram till nyligen haft… Läs mera »

Användbarhetsproblem med lösenord

Problemen med lösenord på webben har inte bara med säkerhet att göra, det drabbar användarna också. Användbarhetsgurun Jakob Nielsen föreslår att man inte ska maskera lösenord när de skrivs in. Om så var fallet skulle säkert färre råka skriva fel lösenord och det blir säkert enklare att komma ihåg om man ser sina lösenord i… Läs mera »