Konkurrens suger – tycker Steve Ballmer på Microsoft

Konkurrens ska främja valfrihet för konsumenten. Dock är valfrihet inte direkt första prioritet när det handlar om att leverera maximal vinst till aktieägare i ett företag. För att citera Wikipedia: “Monopol är en term inom nationalekonomin som beskriver en form av förhållande mellan producent och konsument där det ej finns möjlighet till val av alternativa…