Stäng

Tagging, Controlled Vocabularies, Taxonomies, Theusari and Ontologies

Tagging and Controlled Vocabularies (S30) S30, vilken info har vi som är av högt värde, och hur mycket är det? Går det att förbättra kvaliteten på data genom att processa det? Vilken info skapas av kostsam eller specialiserad personal (advokater/läkare/professorer)? Taggning är en lösning, men det kräver viss informationsstruktur/välformulerad vilket inte fungerar bra med e-post.…