Stäng

Spectacular Studios versus Genusfotografen

Genusfotografen är en person som bloggar och ifrågasätter genusperspektiv på bilder som publiceras. Efter ett inlägg om ett reportage i Arlandas tidning  Xpress har han nu blivit dragen inför en juristfirma med namnet Bildombudsmannen för att ha fotograferat av några tidningsuppslag. Denna Bildombudsmannen är inte någon statlig institution utan ett företag som vill låta officiell…