Susanne Nilsson om att vara infomaster i kommunens tjänst

Susanne är kanske mer känd på webben under namnet infomastern, hon som tar alla de där fina fotografierna. I min egen erfarenhet är det dock inte alla, särskilt de i privata näringslivet, som vet vad “infomaster” egentligen innebär i offentlig sektor. Den frågan och en nyfikenhet kring henne som en spännande webbpersonlighet gör att jag är glad över att hon…