Tagg: Windows 8

Dark pattern: Lura sina användare med hjälp av design

Du som läst boken Webbstrategi för alla och var uppmärksam på delen om hur man övertygar genom design kanske minns begreppet dark pattern? “Det handlar om att sänka tröskeln för beslut och vägleda till en serie av flera mikrobeslut mot det mål du har. Här kommer begreppet dark pattern in, att genom design styra vad… Läs mera »

Den digitala vardagen inte alltid så imponerande

Idag pratas det mycket förhoppningsfullt om vår fantastiska framtid med modern teknik. Digital delaktighet, maskiner som lär sig av människor, information blir kunskap som förmedlas från tekniska lösningar till människor, datadrivet beslutsstöd, “wearable computers” och sensorer som hjälper oss i vardagen. Hurra!1!

Snabbtitt på Windows 8

Under veckan dök Windows 8 Consumer Preview upp och jag tog givetvis en titt. Ser inte så annorlunda ut mot den föregående versionen mer än att Windows Store är med. Gränssnittet är Microsofts nya idé som kallas för Metro vilket redan finns på Windows Phone och är tänkt att köras på de kommande Windows-plattorna.